I DEFINICJE

 • Administrator – My jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które powierzasz nam korzystając z Serwisu lub w związku ze świadczeniem przez nas dla Ciebie Usługi. My czyli Animails: Filip Kłodawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Filip Kłodawski Animails, ul. Podkowińskiego 1 lok. 24, 31-321 Kraków, NIP 6572750308 oraz Artur Dąbrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Simplimo Artur Dąbrowski, ul. prof. Bronisława Geremka 27 lok. 33, 30-389 Kraków, NIP 6762312764.
 • Dane osobowe – Twoje dane, które nam podajesz w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie, a także dane osobowe które nam podasz, jeżeli zostaniesz naszym Klientem.
 • Klient – jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług, zostaniesz naszym Klientem.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – strona internetowa www.animails.pl.
 • Ty – osoba, która wyśle do nas zapytanie poprzez formularz kontaktowy.
 • Usługi – usługi reklamowane przez nas na stronie www.animails.pl. Jeżeli zdecydujesz się na skorzystanie z naszych usług, ich zakres i sposób realizacji omówimy z Tobą indywidualnie, jak najlepiej dobierając ich kształt i charakter do Twoich potrzeb i oczekiwań.

II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania Twoich danych osobowych, czyli tych danych osobowych, które powierzasz nam odwiedzając nasz Serwis i kontaktując się z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jeżeli nawiążemy współpracę i będziesz korzystać z naszych usług, przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie odbywać się również zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej polityce.
 2. Administratorem Twoich danych osobowych, które powierzyłeś nam do przetwarzania, jesteśmy my. Jesteśmy dla Ciebie dostępni mailowo: kontakt@animails.pl oraz oraz pod numerem telefonu 506 818 812. Możesz skontaktować się z nami również pocztą tradycyjną pod adresem: Filip Kłodawski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Filip Kłodawski Animails, ul. Podkowińskiego 1 lok. 24, 31-321 Kraków.

III CELE PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy po to, abyśmy mogli odpowiedzieć na wysłane przez Ciebie zapytanie.
 2. Jeżeli zostaniesz naszym Klientem, Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w celu realizacji dla Ciebie naszych usług oraz w celu rozliczania płatności, w tym wystawiania dla Ciebie faktur VAT.
 3. Twoje dane osobowe możemy też wykorzystywać do marketingu bezpośredniego własnych usług. Jeżeli nie chcesz, aby Twoje dane wykorzystywane były do tego celu, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, o czym więcej dowiesz się czytając dział VI niniejszej Polityki.

IV JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

 1. Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są konieczne do skontaktowania się z nami za pomocą formularza kontaktowego w Serwisie. Abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytanie, potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych: imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 2. Podanie przez Ciebie numeru telefonu do kontaktu nie jest niezbędne, jednak jeżeli go podasz, ułatwi nam to kontakt.
 3. Jeżeli zostaniesz naszym Klientem, będziemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, m.in. takie jak firma, adres prowadzenia działalności gospodarczej i numer NIP. W zależności od wybranej usługi i rodzaju umowy, jaką zawrzemy, konieczne może okazać się podanie jeszcze innych danych osobowych. Niezależnie jednak od zakresu danych, jaki będziemy przetwarzać podczas naszej współpracy, ograniczymy przetwarzanie do danych niezbędnych i stosować będziemy zasady opisane w niniejszej Polityce prywatności.

V ZASADY PRZETWARZANIA

 1. Twoje dane osobowe przetwarzamy zgodnie z prawem, dbając o przejrzystość przetwarzania, w sposób zapewniający ich należyte bezpieczeństwo.
 2. Jeżeli zostaniesz naszym Klientem, możemy powierzyć Twoje dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujmy w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług, m.in. firmom, od których dzierżawimy serwery, firmie księgowej oraz podwykonawcom, z którymi współpracujemy (zależnie od przedmiotu i charakteru umowy z Klientem). Wskazane podmioty mają siedzibę w Polsce lub innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatem Twoje dane osobowe są należycie chronione, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i europejskiego.
 3. Twoje dane osobowe przekażemy również, jeżeli zwrócą się o to do nas uprawnione organy państwowe.
 4. Twoje dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu korespondencji mailowej w związku z wysłaniem przez Ciebie zapytania.
 5. Jeżeli zostaniesz naszym Klientem, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres naszej współpracy. Po zakończeniu świadczenia usług Twoje dane będą przechowywane przez nas do celów podatkowo-księgowych przez okres wymagany prawem oraz na wypadek obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi ze świadczeniem usługi aż do czasu przedawnienia tych roszczeń.

VI TWOJE PRAWA

 1. To Ty ostatecznie decydujesz o tym, komu i w jakim zakresie powierzasz przetwarzanie Twoich danych osobowych, dlatego masz prawo żądać od nas:
    a) dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania od nas informacji dotyczących zasad ich przetwarzania. Jeżeli nie znalazłeś w niniejszej Polityce tego, czego szukasz, skontaktuj się z nami – jesteśmy do Twojej dyspozycji.
    b) sprostowania – jeżeli Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas są nieprawidłowe, poinformuj nas o tym, a my niezwłocznie je sprostujemy.
    c) usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku:
    – gdy Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane;
    – wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego;
    – przetwarzania Twoich danych niezgodnie z prawem;
    – gdy Twoje dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
    Jednak pomimo zgłoszenia przez Ciebie żądania usunięcia danych zatrzymamy niektóre z nich w sytuacji, gdy będzie to konieczne do wywiązania się z ciążącego na nas obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia i obrony naszych roszczeń.
    d) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy między innymi kwestionujesz prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem lub gdy Twoje dane nie są nam już potrzebne do przetwarzania.

  e) przeniesienia Twoich danych – jeżeli zgłosisz takie żądanie, przekażemy Ci Twoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś. Twoje dane możemy także przekazać bezpośrednio innemu administratorowi (pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe), jeżeli nas o tym poinformujesz i wskażesz administratora danych, któremu mamy je przekazać.

 2. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes, w tym do celów marketingu bezpośredniego naszych własnych usług. Jeżeli chcesz wnieść taki sprzeciw, wystarczy, że wyślesz do nas wiadomość e-mail z taką informacją. Więcej o celach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych znajdziesz w dziale III Polityki – Cele przetwarzania danych.
 3. Masz prawo wnieść skargę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy uznasz, iż doszło do naruszenia Twoich praw.

VII CIASTECZKA

 1. W naszym Serwisie korzystamy z ciasteczek (pliki cookies) – czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane na używanym przez Ciebie urządzeniu (np. komputer, tablet, smartfon) w taki sposób, iż możliwe jest ich odczytanie po ponownym połączeniu z Serwisem.
 2. Ciasteczka wykorzystywane w Serwisie nie przechowują Twoich danych osobowych.
 3. Ciasteczka mają na celu optymalizację korzystania z Serwisu i dostosowanie jego zawartości do Twoich preferencji. Pozwalają nam też na tworzenie statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, dzięki czemu możemy go stale ulepszać. Pozyskane informacje możemy też wykorzystywać do celów marketingowych.
 4. Podczas pierwszej wizyty w Serwisie możesz wyrazić zgodę na zapisywanie ciasteczek na Twoim urządzeniu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz, opcja akceptacji ciasteczek jest włączona, również wyrażasz zgodę na wykorzystywanie ciasteczek. Podczas dalszego korzystania z Serwisu możesz zrezygnować z Ciasteczek korzystając z opcji wyłączenia ciasteczek w Twojej przeglądarce internetowej. Musimy Cię uprzedzić, iż niewyrażenie przez Ciebie zgody (lub wyłączenie tej opcji w przeglądarce) może spowodować trudności w korzystaniu z Serwisu i ograniczenie jego funkcjonalności.

VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Jeżeli nie akceptujesz postanowień niniejszej Polityki Prywatności, nie możesz korzystać z Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i europejskiego, w tym RODO.
 3. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych lub chciałbyś uzyskać od nas dodatkowe informacje, jesteśmy do dyspozycji: kontakt@animails.pl, nr tel. 506818812. Więcej danych kontaktowych znajdziesz w dziale II pkt 2 niniejszej Polityki.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji niniejszej Polityki (m.in. w przypadku konieczności dostosowania jej zapisów do zmian w przepisach prawa). O zmianach w Polityce Prywatności poinformujemy, zamieszczając jej nową wersję na stronie www.animails.pl/polityka-prywatnosci. W przypadku dokonania istotnych zmian powiadomimy Cię, wysyłając Politykę Prywatności w nowym brzmieniu na Twój adres e-mail (jeżeli zostaniesz naszym Klientem).
 5. Polityka prywatności w niniejszej wersji obowiązuje od dnia ….. i jest dostępna na stronie www.animails.pl/polityka-prywatnosci.