10lut
Email marketing zgodnie z prawem. Jak to robić?

Email marketing zgodnie z prawem. Jak to robić?

Email marketing to świetny sposób na promocję, zwiększanie sprzedaży i utrzymywanie relacji z klientami. Jednak, chcąc, aby był skuteczny i nie naraził nas na szkody (wizerunkowe czy finansowe), musimy pamiętać o dobrych praktykach i o… stosowaniu się do przepisów.

Jakie to przepisy, dowiesz się z poniższego artykułu. O czym należy pamiętać, chcąc być dojrzałym i efektywnym email marketerem, a nie spamerem?

Ustawy dotyczące email marketingu

Zaczynając swoją przygodę z email marketingiem, warto zapoznać się z tymi trzema ustawami. Są to:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Ustawa Prawo telekomunikacyjne.

Powinna to być lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce prowadzić w swojej firmie email marketingiem. Chyba nikt nie lubi wczytywać się w tego typu pisma, ale w tym przypadku zdecydowanie warto to zrobić.

Wyciągnęliśmy z powyższych ustaw kluczowe kwestie i opisaliśmy poniżej. Jeśli chcesz prowadzić email marketing zgodnie z prawem, powinieneś o nich pamiętać.

Uzyskaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jest to pierwsza z trzech zgód, którą powinieneś otrzymać od internauty, aby móc legalnie wysyłać mu newsletter. Zgoda taka może wyglądać następująco:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Firmę XYZ.”

Ważne – od 2012 roku daną osobową jest każdy adres email, który pozwala na zidentyfikowanie danej osoby. Oznacza to, że adres prezes@nazwafirmy.pl – choć nie zawiera imienia i nazwiska – pozwala połączyć go z konkretną osobą, gdyż prezes w danej firmie jest przeważnie jeden.

Dlatego też tak ważne jest, aby powyższą zgodę zbierać “na wszelki wypadek” od każdego – nigdy bowiem nie wiesz, jaki email trafi do Twojej bazy. Pod formularzem zapisu do Twojego e-sklepu lub newslettera zamieść więc prośbę o udzielenie takiej zgody.

Uzyskaj zgodę na wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

To druga z obowiązkowych zgód, które musisz uzyskać. Pytanie, które często pojawia się przy tej regulacji: “kiedy coś jest informacją handlową?”. Ktoś powie: “przecież wysyłam tylko mailing z zaproszeniem na koncert charytatywny”. Niestety, niezarobkowy cel nie ma to znaczenia, gdyż informacją handlową jest już logotyp firmy. Nie musisz prowadzić e-sklepu i wysyłać mailingów sprzedażowych, aby musieć zbierać tę zgodę. Każdy powinien ją otrzymać, aby móc zgodnie z prawem wysyłać mailingi.

Zgoda taka może wyglądać następująco:

„Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Firmę XYZ.”


Uzyskaj zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

Konieczność pozyskania również tej trzeciej zgody to nowość, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.

Zgoda taka może wyglądać następująco:

“Wyrażam zgo­dę na uży­wa­nie przez Firmę XYZ z sie­dzi­bą przy uli­cy (adres firmy) te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch urzą­dzeń koń­co­wy­ch, któ­ry­ch je­stem użyt­kow­ni­kiem, dla ce­lów mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go zgod­nie z art. 172 usta­wy z dnia 16 lip­ca 2004 r. Prawo te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”


Jak zbierać powyższe zgody?

Oprócz wytycznych, jakie zgody należy zbierać, we wspomnianych ustawach można znaleźć informację o tym, w jaki sposób je zbierać. Zatem:

 • pozyskuj zgody osobno do każdego z punktów (nie możesz ich ze sobą łączyć);
 • zgody powinieneś posiadać, zanim wyślesz pierwszą wiadomość;
 • nie możesz zakładać, że ktoś wyraża taką zgodę – powinna to być świadoma decyzja internauty, najlepiej więc przy każdej ze zgód wstawić checkboksy do zaznaczenia (domyślnie powinny być one odznaczone);
 • rejestruj powyższe zgody – jeśli korzystasz z któregoś ze sprawdzonych systemów do email marketingu, dzieje się to automatycznie;
 • każdą zgodę użytkownik powinien móc wycofać, powinieneś więc dać użytkownikowi taką możliwość (najlepiej w formie linku rezygnacji zawartego pod każdą wysyłaną wiadomością).

Zarejestruj bazę w GIODO

Pozyskiwanie powyższych zgód to połowa sukcesu. Drugie pół to rejestracja bazy w GIODO.

Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

 • osobiście w biurze GIODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • wysłać wniosek pocztą na adres GIODO,
 • elektronicznie (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub bez).

Warunki, które musisz spełnić, są bardzo dobrze opisane w poradniku na stronie GIODO. Dowiesz się z niego, jakie wymogi należy spełnić, jak wypełnić wniosek krok po kroku etc.

Sam wniosek znajdziesz tutaj.

Stosuj metodę double opt-in

To już nie prawny wymóg, a dobra praktyka. Double opt-in to sposób budowania bazy, w którym konieczne jest potwierdzenie zapisu do newslettera (po zapisaniu się do niego użytkownik otrzymuje wiadomość aktywacyjną z linkiem, w który musi kliknąć). Możesz w ten sposób ustrzec się przed sytuacją, w której ktoś wpisze w formularzu czyjś adres email, a Ty wyślesz do tego kogoś mailing (bez zgody, narażając się na zgłoszenie Twojej firmy do GIODO), albo poda w nim adres spam-pułapki, narażając na szwank dostarczalność Twojego newslettera (wystarczy, że wyślesz na nią choć jedną wiadomość).

Zdecydowanie sugerujemy stosowanie metody double opt-in. Za każdym razem, zanim dany subskrybent trafi do Twojej bazy i zaczniesz się z nim komunikować, wyślij wiadomość aktywacyjną i wymagaj kliknięcia w zawarty w niej link. Systemy do email marketingu oferują takie rozwiązania i robią to za Ciebie. To nic nie kosztuje, a Ciebie chroni przed ewentualnymi problemami.

Email marketing to świetny sposób na promocję, zwiększanie sprzedaży i utrzymywanie relacji z klientami. Jednak, chcąc, aby był skuteczny i nie naraził nas na szkody (wizerunkowe czy finansowe), musimy pamiętać o dobrych praktykach i o… stosowaniu się do przepisów.

Jakie to przepisy, dowiesz się z poniższego artykułu. O czym należy pamiętać, chcąc być dojrzałym i efektywnym email marketerem, a nie spamerem?

Ustawy dotyczące email marketingu

Zaczynając swoją przygodę z email marketingiem, warto zapoznać się z tymi trzema ustawami. Są to:

 1. Ustawa o ochronie danych osobowych,
 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Ustawa Prawo telekomunikacyjne.

Powinna to być lektura obowiązkowa dla każdego, kto chce prowadzić w swojej firmie email marketingiem. Chyba nikt nie lubi wczytywać się w tego typu pisma, ale w tym przypadku zdecydowanie warto to zrobić.

Wyciągnęliśmy z powyższych ustaw kluczowe kwestie i opisaliśmy poniżej. Jeśli chcesz prowadzić email marketing zgodnie z prawem, powinieneś o nich pamiętać.

Uzyskaj zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Jest to pierwsza z trzech zgód, którą powinieneś otrzymać od internauty, aby móc legalnie wysyłać mu newsletter. Zgoda taka może wyglądać następująco:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883) przez Firmę XYZ.”

Ważne – od 2012 roku daną osobową jest każdy adres email, który pozwala na zidentyfikowanie danej osoby. Oznacza to, że adres prezes@nazwafirmy.pl – choć nie zawiera imienia i nazwiska – pozwala połączyć go z konkretną osobą, gdyż prezes w danej firmie jest przeważnie jeden.

Dlatego też tak ważne jest, aby powyższą zgodę zbierać “na wszelki wypadek” od każdego – nigdy bowiem nie wiesz, jaki email trafi do Twojej bazy. Pod formularzem zapisu do Twojego e-sklepu lub newslettera zamieść więc prośbę o udzielenie takiej zgody.

Uzyskaj zgodę na wysyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej

To druga z obowiązkowych zgód, które musisz uzyskać. Pytanie, które często pojawia się przy tej regulacji: “kiedy coś jest informacją handlową?”. Ktoś powie: “przecież wysyłam tylko mailing z zaproszeniem na koncert charytatywny”. Niestety, niezarobkowy cel nie ma to znaczenia, gdyż informacją handlową jest już logotyp firmy. Nie musisz prowadzić e-sklepu i wysyłać mailingów sprzedażowych, aby musieć zbierać tę zgodę. Każdy powinien ją otrzymać, aby móc zgodnie z prawem wysyłać mailingi.

Zgoda taka może wyglądać następująco:

„Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej przez Firmę XYZ.”


Uzyskaj zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego

Konieczność pozyskania również tej trzeciej zgody to nowość, która weszła w życie 25 grudnia 2014 roku.

Zgoda taka może wyglądać następująco:

“Wyrażam zgo­dę na uży­wa­nie przez Firmę XYZ z sie­dzi­bą przy uli­cy (adres firmy) te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ny­ch urzą­dzeń koń­co­wy­ch, któ­ry­ch je­stem użyt­kow­ni­kiem, dla ce­lów mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go zgod­nie z art. 172 usta­wy z dnia 16 lip­ca 2004 r. Prawo te­le­ko­mu­ni­ka­cyj­ne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).”


Jak zbierać powyższe zgody?

Oprócz wytycznych, jakie zgody należy zbierać, we wspomnianych ustawach można znaleźć informację o tym, w jaki sposób je zbierać. Zatem:

 • pozyskuj zgody osobno do każdego z punktów (nie możesz ich ze sobą łączyć);
 • zgody powinieneś posiadać, zanim wyślesz pierwszą wiadomość;
 • nie możesz zakładać, że ktoś wyraża taką zgodę – powinna to być świadoma decyzja internauty, najlepiej więc przy każdej ze zgód wstawić checkboksy do zaznaczenia (domyślnie powinny być one odznaczone);
 • rejestruj powyższe zgody – jeśli korzystasz z któregoś ze sprawdzonych systemów do e-mail marketingu, dzieje się to automatycznie;
 • każdą zgodę użytkownik powinien móc wycofać, powinieneś więc dać użytkownikowi taką możliwość (najlepiej w formie linku rezygnacji zawartego pod każdą wysyłaną wiadomością).

Zarejestruj bazę w GIODO

Pozyskiwanie powyższych zgód to połowa sukcesu. Drugie pół to rejestracja bazy w GIODO.

Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

 • osobiście w biurze GIODO (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 • wysłać wniosek pocztą na adres GIODO,
 • elektronicznie (z wykorzystaniem podpisu elektronicznego lub bez).

Warunki, które musisz spełnić, są bardzo dobrze opisane w poradniku na stronie GIODO. Dowiesz się z niego, jakie wymogi należy spełnić, jak wypełnić wniosek krok po kroku etc.

Sam wniosek znajdziesz tutaj.

Stosuj metodę double opt-in

To już nie prawny wymóg, a dobra praktyka. Double opt-in to sposób budowania bazy, w którym konieczne jest potwierdzenie zapisu do newslettera (po zapisaniu się do niego użytkownik otrzymuje wiadomość aktywacyjną z linkiem, w który musi kliknąć). Możesz w ten sposób ustrzec się przed sytuacją, w której ktoś wpisze w formularzu czyjś adres e-mail, a Ty wyślesz do tego kogoś mailing (bez zgody, narażając się na zgłoszenie Twojej firmy do GIODO), albo poda w nim adres spam-pułapki, narażając na szwank dostarczalność Twojego newslettera (wystarczy, że wyślesz na nią choć jedną wiadomość).

Zdecydowanie sugerujemy stosowanie metody double opt-in. Za każdym razem, zanim dany subskrybent trafi do Twojej bazy i zaczniesz się z nim komunikować, wyślij wiadomość aktywacyjną i wymagaj kliknięcia w zawarty w niej link. Systemy do e-mail marketingu oferują takie rozwiązania i robią to za Ciebie. To nic nie kosztuje, a Ciebie chroni przed ewentualnymi problemami.

Redakcja merytoryczna
Artur Dąbrowski
Artur Dąbrowski

Artykuły na bloga Animails pisze cały nasz zespół, ale to ja czuwam nad ich jakością i poprawnością - zarówno językową, jak i merytoryczną.

Jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia bądź sugestie dotyczące naszej pracy, napisz do mnie na :)